חוגים - בית הספר יהודה המכבי

בטבלה שלפנכם תוכלו למצוא את מערכת החוגים לשנת הלימודים הנוכחית עבור בית הספר יהודה המכבי.

מרכז יהודה המכבי

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

לפרטים על החוגים לחץ על החוג הנבחר

פתיחת החוגים מותנת בכמות נרשמים מינימלית

רכז חוגים: אמיר סגל - 8438756 052

סגירת תפריט