חוגים - בית הספר בית צורי

בטבלה שלפנכם תוכלו למצוא את מערכת החוגים לשנת הלימודים הנוכחית עבור בית הספר בית צורי.

מרכז בית צורי

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

לפרטים על החוגים לחץ על החוג הנבחר

פתיחת החוגים מותנת בכמות נרשמים מינימלית

להרשמה נא לפנות לרכז חוגים: מאירה - 4722710 052

סגירת תפריט