חוגים - בית הספר בבלי

בטבלה שלפנכם תוכלו למצוא את מערכת החוגים לשנת הלימודים הנוכחית עבור בית הספר בבלי.

מרכז בבלי

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

לפרטים על החוגים לחץ על החוג הנבחר

פתיחת החוגים מותנת בכמות נרשמים מינימלית

רכז חוגים: דב - 4572801 054

סגירת תפריט